Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται για να διευκολύνει το έργο του Δ.Σ. και αποτελεί γνώμονα για ομοιόμορφη εφαρμογή ορισμένων μέτρων. Όλα τα άρθρα συμφωνούν με τα άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου.

Παρόμοιος εσωτερικός κανονισμός είχε συνταχθεί πριν μερικά χρόνια και ενσωματώνεται τώρα στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

Α) Κάθε ανήλικος αθλητής που επιθυμεί να εγγραφεί στο Σύλλογο, πρέπει να φέρει τον κηδεμόνα του σε επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία οφείλουν να ενημερώσουν το υποψήφιο μέλος για τους σκοπούς του Συλλόγου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών. Ακολούθως δίδεται στο υποψήφιο μέλος, για ενημέρωσή του, το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, προτείνοντάς του να αναβάλλει την εγγραφή του για 10 – 15 ημέρες, ώστε να δούμε (Σύλλογος και κηδεμόνας), εάν αρέσει στο παιδί ο στίβος, ο Σύλλογος και το εν γένει περιβάλλον.

Έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία του γονέα και ο προβληματισμός του Συλλόγου να φορτώνεται με μέλη που παρασύρονται από τον πρόσκαιρο ενθουσιασμό του παιδιού τους.

Μετά την παρέλευση του δοκιμαστικού σταδίου εγγράφεται ο γονέας (κηδεμόνας) σαν μέλος, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την προβλεπόμενη συνδρομή. Η εγγραφή του νέου μέλους θεωρείται ότι έγινε δεκτή μετά την παρέλευση της 60ής ημέρας από την ημερομηνία της αίτησης, εφ’ όσον δεν υπάρχει απορριπτική απόφαση του Δ.Σ.

Το πρώτο παιδί πληρώνει ολόκληρη τη συνδρομή, το δεύτερο το ήμισυ και το τρίτο (και πάνω) δεν πληρώνει συνδρομές. Η συνδρομή είναι ετήσια, που καταβάλλεται με δόσεις. Κατά την εγγραφή πρέπει να καταβάλλει τις συνδρομές ενός εξαμήνου. Συγχρόνως καταβάλλει και τα έξοδα της εγγραφής, της αγοράς της φόρμας και της φανέλας του Συλλόγου. Συγχρόνως ζητούμε να μας προσκομίσει βεβαίωση ιατρού, ότι επιτρέπεται να ασχοληθεί το παιδί του με το ΣΤΙΒΟ. Εάν ο κηδεμόνας του αθλητή επιθυμεί να προκαταβάλει ολόκληρη την ετήσια συνδρομή, τότε τυγχάνει έκπτωσης 20%.

Ο ανήλικος αθλητής για να εγγραφεί στα μητρώα του ΣΕΓΑΣ (για να αποκτήσει δελτίο αθλητή) πρέπει να έχει συμπληρωμένη την ηλικία των ΕΝΝΕΑ ετών. Προς τούτο προσκομίζει 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και ένα πιστοποιητικό γέννησης προκειμένου να συμπληρωθεί το δελτίο αθλητή. Στη συνέχεια το δελτίο πρέπει να υπογραφεί απο γιατρό (παιδίατρο, ή παθολόγο, ή καρδιολόγο κρατικού νοσοκομείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ) που θα βεβαιώνεται η υγεία του αθλητή και ότι μπορεί να ασχολείται με τα αγωνίσματα του ΣΤΙΒΟΥ. Για την έκδοση του δελτίου απαιτείται περίπου ένας μήνας. Η θεώρηση από γιατρό πρέπει να γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάθε χρόνο και ισχύει για ένα χρόνο.

Καθιερώνεται η θεώρηση των δελτίων όλων των αθλητών συγχρόνως με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (Σεπτέμβρη – Οκτώβρη), ανεξαρτήτως πότε λήγει η προηγούμενη θεώρηση.

Για την πορεία και το ενδιαφέρον του αθλητή ερωτάται πάντοτε και ο αρμόδιος προπονητής του Συλλόγου.

Β) Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΣΕΓΑΣ, όλοι οι αθλητές υποχρεούνται (για την ομοιόμορφη εμφάνισή τους  και για την αναγνώρισή τους κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και των προπονήσεων), να φορούν τη στολή του Συλλόγου (φόρμα, σορτς, φανέλα). Τα είδη αυτά τα κατασκευάζει ο Σύλλογος και τα διαθέτει στους αθλητές στην τιμή του κόστους. Πέραν των ανωτέρω ειδών ο Σύλλογος έχει κατασκευάσει φούτερ και αντιανεμικά, τα οποία επίσης διαθέτει στην τιμή του κόστους.

Γ) Ο Σύλλογος αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες, την πρόοδο, τη συνέπεια και τις επιτυχίες των αθλητών του, καθορίζει με τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, διαδικασίες ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (σε είδος, σε χρήμα, σε υπηρεσίες) προς τους αθλητές αυτούς, επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις προσπάθειες των αθλητών του, χωρίς να δημιουργεί μεταξύ τους άνιση μεταχείριση, ανταγωνισμό και παρεξηγήσεις.

Προϋπόθεση για την προσφορά των παροχών είναι:

α) ο γονέας του (ανήλικου) αθλητή να είναι ενήμερος ταμειακά προς το Σύλλογο και

β) οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος θα δίνονται κατά τη γιορτή της Κοπής της Βασιλόπιτας και δεν θα δίνονται σωρευτικά στο ίδιο παιδί δύο ή τρεις παροχές, παρά μόνο μία, αυτή που αναφέρεται στην καλύτερη θέση του αθλητή.

Οι πιο πάνω παροχές θα προσφέρονται εφ’ όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο Σύλλογο και δεν διακινδυνεύει η ισορροπία του Ταμείου. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται συμψηφισμός των ανωτέρω παροχών με οφειλές του μέλους από συνδρομές. Δηλαδή για να δοθεί κάποια παροχή το μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερο.

Οι παροχές που θα μπορούσε να προσφέρει ο Σύλλογος, είναι :

1) Οι αθλητικές εμφανίσεις (Πχ. Φόρμα, σορτς, φανέλα, φούτερ, αντιανεμικό, ελαστικά παπούτσια και παπούτσια με καρφιά).

2) Σε περίπτωση τραυματισμού, η κάλυψη της δαπάνης για ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και αποκατάσταση με φυσικοθεραπεία.

3) Η κάλυψη της δαπάνης των οδοιπορικών εξόδων για τη συμμετοχή σε αγώνες.

4) Η κάλυψη των εξόδων αγοράς ορθοπεδικών ειδών. Πάντοτε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού του Συλλόγου (ή του ΣΕΓΑΣ) και η άποψη του προπονητού. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και το αγώνισμα του αθλητή.

5) Η κάλυψη της δαπάνης εξέτασης σε ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

6) Απαλλαγή καταβολής των μηνιαίων συνδρομών.

  Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης των πιο πάνω παροχών:

Γ Ε Ν Ι Κ Α :

1) Ο αθλητής να έχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ( τουλάχιστο δώδεκα μήνες) στη δύναμη του Συλλόγου.

Από τη συνολική εικόνα του αθλητή (προπονητικές παρουσίες, απόδοση, ενδιαφέρον) να προκύπτει ότι θα παραμείνει στο Σύλλογο.

2) Να ανήκει τουλάχιστο στην κατηγορία των ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (εκτός των περιπτώσεων τραυματισμών στις προπονήσεις ή στους επίσημους αγώνες και για μικρότερης ηλικίας παιδιά) και να συμμετέχει στα διασυλλογικά πρωταθλήματα και στους υπόλοιπους αγώνες, στους οποίους έχει προκριθεί ή το κρίνει ο προπονητής του.

3) Οι παροχές θα υπολογίζονται σε κάθε ημερολογιακό έτος (1η Ιαν/ρίου έως 31η Δεκ/βρίου), τα δε κριτήρια θα λαμβάνονται από την προηγούμενη αγωνιστική ή σχολική περίοδο.

Ε Ι Δ Ι Κ Α :

Α) Αθλητής ή αθλήτρια που κατατάσσεται στις θέσεις 1 έως και 3 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μπορεί να λάβει ένα ποσό μέχρι 120 ευρώ για την αγορά αθλητικών ειδών, προσκομίζοντας στο Σύλλογο ισόποση για τη δαπάνη απόδειξη. Επίσης μπορεί να απαλλαγεί της πληρωμής των συνδρομών ΕΝΟΣ έτους.

Β) Αθλητής ή αθλήτρια που κατατάσσεται στις θέσεις 4 έως και 8 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μπορεί να λάβει ένα ποσό 100 ευρώ για την αγορά αθλητικών ειδών, προσκομίζοντας ομοίως ισόποση απόδειξη. Επίσης μπορεί να απαλλαγεί του ½ της πληρωμής των συνδρομών ΕΝΟΣ έτους.

Γ) Τέλος εφ’ όσον καταταγεί στους Πανελλήνιους αγώνες από την 9η έως και τη 12η θέση μπορεί να λάβει δωρεάν τη φόρμα του Συλλόγου, ή άλλα είδη του Συλλόγου (στολή αγώνα, φούτερ, αντιανεμικό, φανέλα), συνολικής αξίας 30 ευρώ. Εφ’ όσον ο αθλητής έχει τα πιο πάνω είδη σε καλή κατάσταση, τότε του δίνεται το δικαίωμα να αγοράσει άλλα αθλητικά είδη αξίας μέχρι 30 ευρώ, προσκομίζοντας ισόποση απόδειξη αγοράς.

Δ) Καθιερώνεται ειδικό «βραβείο» για τους αθλητές που έχουν ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στα μαθήματα (πχ. άριστα). Το βραβείο αυτό θα δίνεται σε ένα αθλητή του Γυμνασίου και σε ένα αθλητή του Λυκείου και θα αντιστοιχεί σε:

1) προσφορά αθλητικών ειδών του Συλλόγου (φόρμα, στολή αγώνων, αντιανεμικό, φούτερ, φανέλα) που δεν θα ξεπερνά συνολικά το ποσόν των 50 ευρώ.

2) Απαλλαγή πληρωμής συνδρομών ΕΝΟΣ έτους. Η επιλογή θα γίνεται με τα εξής κριτήρια:

α) επίσημη βαθμολογία προηγούμενου σχολικού έτους,

β) αθλητική συμπεριφορά και παρουσία στις προπονήσεις και στους αγώνες. Θα λαμβάνεται υπόψη η τακτικότητα στις προπονήσεις και το ενδιαφέρον για το αγώνισμα και για το Σύλλογο. Το στοιχείο που θα βαρύνει στην απόφαση του Δ.Σ., θα είναι η βαθμολογία του προηγούμενου σχολικού έτους. Για την εν γένει συμπεριφορά του αθλητή θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των προπονητών.

            Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο αθλητής και η αθλήτρια, για να λάβουν τα ανωτέρω «βραβεία», θα πρέπει η εν γένει συμπεριφορά τους και η εμφάνισή τους να συνάδουν με τους σκοπούς του Συλλόγου. Οι αθλητές θα πρέπει να τιμούν το Σύλλογο και να αναγνωρίζουν ότι ο Σύλλογος ενδιαφέρεται συνεχώς γι’ αυτούς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να φορούν τις εμφανίσεις του Συλλόγου στους αγώνες και ειδικά όταν τους γίνεται απονομή μεταλλίων. Ο Σύλλογος αποτελεί τη μεγάλη οικογένεια μέσα στην οποία όλοι (μέλη, αθλητές και προπονητές) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο.

Τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε αγωνιστική και σχολική περίοδο.

Ε) Ο αθλητής που προκρίνεται να λάβει μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες δικαιούται να λάβει ΔΩΡΕΑΝ τη στολή αγώνα (σορτς και φανέλα του Συλλόγου).

ΣΤ) Οι αθλητές που αγωνίζονται σε όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα ή σ’ αυτά που συμμετέχουν καταλαμβάνουν μέχρι και την ΕΚΤΗ θέση, δικαιούνται μιας φανέλας μακό.

Ζ) Προκειμένου το Δ.Σ. να βοηθήσει τους ενήλικες αθλητές, αποφάσισε:

1) εφ’  όσον πρόκειται για αθλητή που ήταν τουλάχιστον ΔΥΟ χρόνια (πριν την ενηλικίωσή του) αθλητής του Συλλόγου, να του προσφέρει: απαλλαγή των ετήσιων συνδρομών, εφ’ όσον σε κάποιο από τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε προσφέρει έστω και ΕΝΑ βαθμό στο Σύλλογο, από τη συμμετοχή του σε κάποιον επίσημο αγώνα. Προϋπόθεση εφαρμογής αυτής της διάταξης είναι να παραμείνει ο γονέας του αθλητή ως μέλος του Συλλόγου, ο οποίος (βάσει της τελευταίας απόφασης της Γ.Σ.) θα πληρώνει ετήσια συνδρομή μόνο 10 (δέκα) ευρώ. Για να διατηρηθεί η προσφορά αυτή, θα πρέπει ο ενήλικος αθλητής να προσφέρει στο Σύλλογο κατά τη νέα αγωνιστική χρονιά έστω ΕΝΑ βαθμό.

2) Εάν ο αθλητής εγγραφεί στο Σύλλογο για πρώτη φορά ως αθλητής, μετά την ενηλικίωσή του, τότε εξετάζεται εάν θα απασχολείται κάποιος προπονητής για την προπόνηση του αθλητή, καθώς επίσης και η σοβαρότητα του αθλητή και η εν γένει εικόνα του. Δηλαδή εάν γράφτηκε:

α) για να κάνει αγωνιστικό αθλητισμό με τη βοήθεια του προπονητή του Συλλόγου ή

β) απλά για να αθλείται για την υγεία του.

Στην περίπτωση (α) ο αθλητής το πρώτο έτος θα πληρώνει 120 ευρώ ετήσια συνδρομή, σε (4) τριμηνιαίες δόσεις. Τη δεύτερη χρονιά θα ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω στη  Ζ(1) (δηλ. εάν βαθμολογηθεί σε κάποιο Διασυλλογικό ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα έστω και με ένα βαθμό, θα τύχει απαλλαγής των συνδρομών).

Στην περίπτωση (β) θα πληρώνει 120 ευρώ ως ετήσια συνδρομή, χωρίς απαλλαγή, δηλ. χωρίς να ισχύει η παράγραφος Ζ(1).

Οι ενήλικοι αθλητές που γυμνάζονται χωρίς να απασχολούν προπονητή (αθλητές μεγάλων αποστάσεων, μαραθωνοδρόμοι), δεν θα πληρώνουν καμμία συνδρομή.

Για όλους τους ενήλικες αθλητές θα ισχύουν οι απαλλαγές και οι προσφορές του Συλλόγου εφ’ όσον έχουν Πανελλήνιες νίκες.

Σε περίπτωση τραυματισμού :

Εφ’ όσον ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, να απαλλάξει τον αθλητή από την οικονομική δαπάνη θεραπείας ή αποκατάστασης του τραυματισμού (σε γιατρό του Συλλόγου, σε φυσικοθεραπευτήριο συνεργαζόμενο με το Σύλλογο). Το Δ.Σ. πρέπει να εξετάζει τα ΓΕΝΙΚΑ κριτήρια καθώς και την ενημερότητα του γονέα τού αθλητή. Επίσης πρέπει να ερευνά μήπως ο τραυματισμός μπορεί να καλυφθεί από το Ταμείο Ασφάλισης του γονέα ή τον επίσημο ΣΕΓΑΣ, του οποίου θα ζητηθεί η συνδρομή.

Οδοιπορικά έξοδα :

Ο Σύλλογος καλύπτει όλα τα έξοδα (μετακίνηση, ξενοδοχείο, διατροφή) των αθλητών που μετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τα οποία γίνονται εκτός της έδρας του Συλλόγου. Επί πλέον για τους αθλητές που συμμετέχουν σε άλλους αγώνες που διοργανώνονται με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ ή των Τοπικών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, (πχ. Σχολικούς, Περιφερειακούς) ο Σύλλογος μπορεί να καλύψει τα ίδια ως άνω έξοδα ή μέρος αυτών, δίνοντας την ευκαιρία στον αθλητή να συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες, προς απόκτηση πείρας.

Κάλυψη δαπάνης εργομετρικού κέντρου:

Εάν παραστεί ανάγκη εξέτασης αθλητού σε εργομετρικό κέντρο, τότε το ΔΣ εξετάζει την  περίπτωση και έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη δαπάνη εξέτασης σε αναγνωρισμένο εργομετρικό κέντρο, λαμβάνοντας τα πορίσματα των μετρήσεων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

 • ·Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται ΑΘΛΗΤΗΣ εννοείται και ΑΘΛΗΤΡΙΑ.
 • ·Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26 Φεβρουαρίου 2016. 
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  2 / 2016

      Ο παρών κανονισμός συντάσσεται για να ρυθμίσει ορισμένα θέματα που προκύπτουν κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες. Αφορά τους προπονητές, τους αθλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου, τα αρμόδια μέλη του ΔΣ, αλλά και τα απλά μέλη του Συλλόγου. Όπου αναφέρεται «αθλητής» εννοείται και «αθλήτρια».

      Οι ημέρες και οι ώρες προπόνησης είναι οι καθορισμένες από τη Διοίκηση του Σταδίου (Ο.Π.Α.Ν.): Δευτέρα έως και Παρασκευή :  17.00 – 21.00,  Σάββατο πρωί:  10.00 – 11.30.

  1) Οι αθλητές πρέπει να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 10 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης και να φορούν τη φόρμα του Συλλόγου (όταν κάνει κρύο) ή τη φανέλα τους (όταν έχει ζέστη). Απαραίτητο να έχουν μαζί τους κάποια ρούχα για να αλλάζουν, ώστε να μην φεύγουν ιδρωμένοι. Πρέπει ακόμη να έχουν ένα μπουκαλάκι με νερό. Να φυλάσσουν τα προσωπικά τους είδη και αντικείμενα. Να τοποθετούν το σάκο τους μέσα στα αποδυτήρια του Συλλόγου και όχι στα διάφορα σημεία του αγωνιστικού χώρου. Κάθε απώλεια πρέπει να ανακοινώνεται άμεσα στο Γενικό Αρχηγό ή στο μέλος του ΔΣ που παραβρίσκεται στο Στάδιο.

  2) Η συμπεριφορά των αθλητών πρέπει να είναι πάντοτε κόσμια και μέσα στα πλαίσια της αθλητικής παιδείας. Οι αθλητές του Συλλόγου όταν έρχονται για προπόνηση πρέπει να αισθάνονται ότι προσέρχονται σε ένα χώρο φιλικό, που τους εκτονώνει και τους δημιουργεί τη διάθεση να είναι πάντοτε τυπικοί και συνεπείς. Σέβονται τους συναθλητές τους και τους προπονητές τους. Βοηθούν πάντοτε και υποστηρίζουν τις προσπάθειες των συναθλητών του Συλλόγου. Στον αθλητισμό στίβου πρέπει να πρυτανεύει η ευγενική άμιλλα και η τιμιότητα.

  3) Οι αθλητές βοηθούν τους προπονητές τους στη μεταφορά των διαφόρων εργαλείων και οργάνων (σκαπτικά εργαλεία, μπάλες μέντισιν, στρωματάκια γυμναστικής, εμπόδια, βάθρα, βατήρες, σκυτάλες, όργανα ρίψεων, μετροταινίες κλπ.) για την πραγματοποίηση των προπονήσεων και φροντίζουν στο τέλος να τα επαναφέρουν στα σημεία αποθήκευσης και φύλαξης. Ειδικά τα εμπόδια, μετά το τέλος της προπόνησης, πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο και να μην εγκαταλείπονται σε διάφορα σημεία του στίβου. Το στρώμα του ύψους πρέπει να καλύπτεται πάντοτε με το σχετικό κάλυμμά του και να δένεται γύρω – γύρω με τα μικρά σχοινάκια. (Βέβαια είναι διαπιστωμένο ότι κάποιοι εκτός συλλόγου, το ξεσκεπάζουν και έχει βραχεί επανειλημμένα, με κίνδυνο να σαπίσει).

  4) Εάν κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή της συμμετοχής σε αγώνες, κάποιος αθλητής υποστεί κάποιον τραυματισμό πρέπει να ενημερώσει τον προπονητή του και αυτός στη συνέχεια να ενημερώσει (ΑΜΕΣΑ) το Γενικό Αρχηγό, ή τον Έφορο του Αγωνίσματος ή τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού όλα τα πιο πάνω γίνονται αυτόματα και άμεσα. Εάν κριθεί ότι ο αθλητής χρειάζεται ιατρική βοήθεια, (ή μεταφορά σε νοσοκομείο) τότε θα πρέπει να ενημερωθεί και ο γονέας – κηδεμόνας του αθλητή. Η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των αθλητών είναι το πρώτιστο μέλημα του Συλλόγου και γι’ αυτό οι προπονητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην εκτίμηση του κάθε περιστατικού. Το Δημοτικό Στάδιο της Ν. Ιωνίας δεν διαθέτει γιατρό. Για το λόγο αυτό πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπάρχει η ετοιμότητα για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο Σύλλογος διαθέτει φαρμακείο, το οποίο περιέχει αρκετά είδη για πρώτες βοήθειες.

  5) Τις ημέρες του χειμώνα που ο καιρός είναι βροχερός, τότε θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της εξέλιξης του καιρού και ανάλογα να προσαρμόζεται το πρόγραμμα. Οι προπονητές μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε στιγμή με τα τηλέφωνα του Γενικού Αρχηγού, του Γενικού Εφόρου, των Ειδικών Εφόρων και του Προέδρου, προκειμένου να βοηθηθούν σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει κατά τις προπονήσεις ή τους αγώνες.

  6) Λόγω της συνύπαρξης των ποδοσφαιρικών σωματείων κατά τις ώρες των προπονήσεών μας, κρίνεται σκόπιμο να προσέχουμε τα παιδιά του Συλλόγου από τις αδέσποτες μπαλιές. Προς τούτο πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε γυμναστική πίσω από τα τέρματα, στα οποία τη συγκεκριμένη στιγμή γίνεται προπόνηση του τερματοφύλακα, και δεν τρέχουμε μέσα στο χόρτο του γηπέδου, όταν υπάρχει προπόνηση των ποδοσφαιριστών.

  7) Οι αθλητές του Συλλόγου πρέπει να αποκτήσουν αντίληψη των χώρων προπόνησης. Δεν πρέπει να βαδίζουν μέσα στους διαδρόμους του στίβου, ούτε να χαζεύουν όταν τελειώνουν το δικό τους κομμάτι προπόνησης. Πρέπει να υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ των προπονητών ποιους διαδρόμους θα χρησιμοποιούν, ώστε να διευκολύνονται και να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί. 

          8) Όπως είναι γνωστό και έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κανονισμό, όλες οι προπονήσεις γίνονται ΕΝΤΟΣ των αγωνιστικών χώρων του Σταδίου της Ν. Ιωνίας (στίβο ταρτάν και βοηθητικό χώρο ρίψεων). Επιτρέπεται η προπόνηση στο Ο.Α.Κ.Α. μόνο στους αθλητές που έχει δοθεί η ειδική άδεια εισόδου στο Ο.Α.Κ.Α. και πάντοτε με τη συνοδεία του προπονητή του αθλητή. Ο αθλητής μεταβαίνει στο Ο.Α.Κ.Α. με την ευθύνη του γονέα – κηδεμόνα. Εάν παραστεί ανάγκη κάποιας προπόνησης εκτός του Σταδίου Ν. Ιωνίας (πχ. Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας), τότε πρέπει να ενημερωθεί ο / η Γενικός / ή Αρχηγός (ή ο Πρόεδρος) του Συλλόγου για την εξαιρετική αυτή προπόνηση. Οι μετακινήσεις των αθλητών γίνονται με την ευθύνη και έγκριση των γονέων τους.

            9) Οι προπονήσεις με τα βάρη γίνονται στο προβλεπόμενο χώρο (τέντα) πάντοτε με την παρουσία του προπονητή, ο οποίος καθοδηγεί τον αθλητή για τις σχετικές ασκήσεις. Όλα τα όργανα ενδυνάμωσης φυλάσσονται στη μικρή παρακείμενη αποθήκη και ποτέ δεν αφήνονται στην τέντα. Απαγορεύεται η προπόνηση με βάρη χωρίς την παρουσία του προπονητή. Το Δ.Σ. δεν θα φέρει καμμία ευθύνη απέναντι στον αθλητή, που προπονήθηκε χωρίς την παρουσία του προπονητή του.

        

  Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26 Φεβρουαρίου 2016.

  Νέα Ιωνία 26 Φεβρουαρίου 2016.