Το ΔΣ του Συλλόγου μας σας ενημερώνει:

Λόγω της εφαρμογής των νέων μέτρων καταπολέμησης του Covid-19, από αύριο 3/11/2020 αναστέλλεται η λειτουργία του Συλλόγου μας, όπως και όλων των αντίστοιχων αθλητικών Σωματείων σε όλες τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί σαν Αυξημένου Επιπέδου Κινδύνου (κόκκινες).

Η διάρκεια αναστολής έχει οριστεί για ένα μήνα, στο τέλος του οποίου θα επανεξεταστούν τα απαιτούμενα μέτρα.

Όπως και στην περίοδο της πρώτης αναστολής λειτουργίας έτσι και τώρα οι συνδρομές των παιδιών μας θα μεταφερθούν κατά αντίστοιχο διάστημα με την αναστολή λειτουργίας μας.

Το ΔΣ θα σας κρατά ενήμερους για οποιαδήποτε μεταβολή της υπάρχουσας κατάστασης.

Μέχρι να βρεθούμε ξανά στο φυσικό μας χώρο, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και μένουμε υγιείς.