ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7ου Αγώνα “Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων”

04/10/2022

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα του αγώνα, με τα ονόματά σας τυπωμένα στο δίπλωμα συμμετοχής.

Certificate 10km

Certificate 1000m