Μαϊ14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18) 23 - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ

                    

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

23 - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Παίδων – Κορασίδων (Κ18), το οποίο αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων Διασυλλογικών αγώνων, όπως αναφέρεται και στη Γενική Προκήρυξη 2018 του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., κεφάλαιο Β΄ - σελίδα 4.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

            1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

                        Το πανελλήνιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί Σαββάτο 23 και Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, στην Κατερίνη «Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

            2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

2.1 ΠΑΙΔΩΝ   :

ΔΡΟΜΟΙ :

100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. - 1.500μ. - 3.000μ. - 2.000μ. με Φυσικά Εμπόδια –

110μ. με Εμπόδια - 400μ. με Εμπόδια - 4Χ100μ. - 4X400μ.

ΑΛΜΑΤΑ :

Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν

ΡΙΨΕΙΣ :

Σφαιροβολία - Δισκοβολία - Σφυροβολία – Ακοντισμός

ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ.

            2.2 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

 

ΔΡΟΜΟΙ :

100μ. – 200μ. – 400μ. - 800μ. - 1.500μ. – 3.000μ – 2.000μ. φυσικά εμπόδια - 100μ. εμπόδια – 400μ. εμπόδια - 4Χ100μ. - 4Χ400μ.

ΑΛΜΑΤΑ:

Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν

ΡΙΨΕΙΣ:

Σφαιροβολία - Δισκοβολία - Σφυροβολία – Ακοντισμός

ΒΑΔΗΝ: 5.000μ.

            3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:

 

Παίδων Κορασίδων
1η ημέρα 2η ημέρα 1η ημέρα 2η ημέρα
100μ. 200μ. 100μ. 200μ.
400μ. 800μ. 400μ. 800μ.
1.500μ. 3.000μ. 1.500μ. 3.000μ.
110μ. Εμπ. 400μ. Εμπ. 100μ. Εμπ. 400μ. Εμπ.
2.000μ. Φ.Ε.   2.000μ. Φ.Ε.  
  10.000μ. Βάδην 5.000μ. Βάδην  
Άλμα Επί Κοντώ Άλμα σε Ύψος Άλμα σε Ύψος Άλμα Επί Κοντώ
Άλμα Τριπλούν Άλμα σε Μήκος Άλμα Τριπλούν Άλμα σε Μήκος
Σφαιροβολία Δισκοβολία Δισκοβολία Σφαιροβολία
Σφυροβολία Ακοντισμός Ακοντισμός Σφυροβολία
4Χ100μ. 4Χ400μ. 4Χ100μ. 4Χ400μ.

            4. ΗΛΙΚΙΕΣ:

          4.1 Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων (Κ18) έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 - 2002.

      4.2 Επίσης συμμετέχουν οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α΄ (Κ16) που έχουν γεννηθεί τα έτη 2003 – 2004 και μόνο στα αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 6.2.

            5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

            5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν με email μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση development@segas.gr καθώς και στις κατά τόπου Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

            Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

                        Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Μαίρη Παναγιωτάκη, στο τηλέφωνο 211 1877732.

            5.2 Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα καταχωρεί την ηλεκτρονική δήλωση του σωματείου και παράλληλα με ευθύνη των Τεχνικών Συμβούλων των Ε.Α.Σ. οι δηλώσεις θα ελέγχονται για την ορθότητά τους (δικαίωμα συμμετοχής – όρια

πρόκρισης – ηλικία – επίδοση) και θα υπογράφονται από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

            Οι Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. υποχρεούνται μέχρι την ΤΡΙΤΗ 19 Ιουνίου 2018 να έχουν ενημερώσει πρώτα τα σωματεία τους και στη συνέχεια το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με email στο development@segas.grΜΟΝΟ εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε διορθώσεις - συμπληρώσεις στις δηλώσεις των σωματείων.

            Προσοχή: Οι Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα έχουν την τελική ευθύνη να ενημερώσουν τα σωματεία της δύναμής τους για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στις δηλώσεις που έχουν καταθέσει τα σωματεία στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και στις Ε.Α.Σ.

            5.3 Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Excel) που σας έχει αποσταλεί και έχει αναρτηθεί στο site της Ομοσπονδίας.

            5.4 Σημειώνεται ότι στο έντυπο συμμετοχής πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφεται και ο αγώνας που έχει επιτευχθεί το όριο συμμετοχής.

            5.5 Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

            ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα στοιχεία   που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και οι αθλητές – αθλήτριες θα δηλωθούν ΜΟΝΟ σε εκείνα τα αγωνίσματα που δικαιούνται και στα οποία θα ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ.

            5.6 Μετά την επεξεργασία και καταχώρηση των δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινώνονται στο site της Ομοσπονδίας οι λίστες συμμετοχής των αγωνισμάτων προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

            ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΜΟΝΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ.

      6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

      6.1 Οι Πάιδες – Κορασίδες (Κ18) «2001 – 2002» μπορούν να δηλωθούν και να συμμετέχουν σε δύο (2) αγωνίσματα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που έχουν (ατομικά ή ομαδικά).

     

      6.2 Οι Παμπαίδες – Παγκορασίδες Α΄ (Κ16) «2003 – 2004» μπορούν να δηλωθούν και να συμμετέχουν, σε δύο (2) αγωνίσματα ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που έχουν (ατομικά ή ομαδικά) και εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ (έτος γεν. 2003) :

100μ – 200μ – 400μ - 800μ – 1.500μ – 3.000μ – 110μ Εμπόδια – 400μ Εμπόδια – 10.000μ Βάδην Ύψος – Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν - Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός - 4Χ100μ – 4Χ400μ.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ (έτος γεν. 2004) :

3.000μ – Ύψος – Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ (έτος γεν. 2003):

100μ – 200μ – 400μ - 800μ –1.500μ – 3.000μ. – 100μ Εμπόδια – 400 μ. Εμπόδια – 5.000μ Βάδην - Ύψος – Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός - 4Χ100μ – 4Χ400μ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ (έτος γεν. 2004):

Ύψος – Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός.

     6.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΩΝΑΙΜΣΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ:

6.3.1 Ειδικά για τα αγωνίσματα των ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ τα σωματεία, που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν, πρέπει να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ανώτερο μέχρι 8 αθλητές – αθλήτριες για κάθε σκυταλοδρομία.

Αθλητές – αθλήτριες που δεν είναι δηλωμένοι στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμμετάσχουν σε αυτά.

Για διευκόλυνση των σωματείων σε κάθε περίπτωση, η δήλωση των αθλητών – αθλητριών για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών μπορεί να είναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ του συνολικού αριθμού των αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο κάθε αθλητής – αθλήτρια.

Π.χ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Π/Κ οι αθλητές – αθλήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο συνολικά αγωνίσματα.

► Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αθλητές – αθλήτριες μπορούν να δηλωθούν το ανώτερο σε δύο ατομικά αγωνίσματα (εάν φυσικά έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια – προϋποθέσεις συμμετοχής) και ΕΠΙΠΛΕΟΝ σε μία ή δύο σκυταλοδρομίες και ανάλογα να επιλέξουν σε ποια αγωνίσματα τελικά θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα ωράρια της αίθουσας κλήσης του κάθε πρωταθλήματος.

► Σε κάθε περίπτωση όμως κανένας αθλητής – αθλήτρια και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε παραπάνω αγωνίσματα από αυτά που αριθμητικά προβλέπονται για την κατηγορία του.

            6.4 Οι αθλητές – αθλήτριες που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν στα σύνθετα αγωνίσματα της κατηγορίας Παίδων – Κορασίδων «Κ18» (Θεσσαλονίκη, 7-8/7/2018), εξαντλούν το ένα από τα δύο αγωνίσματα που έχουν δικαίωμα να συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων (Κατερίνη, 23-24 Ιουνίου 2018):

           

            6.5 Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές – αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με την τελευταία   Υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών».

            7. ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 

            7.1 Όρια πρόκρισης

            Θα ισχύσουν όρια πρόκρισης κατ’ αγώνισμα που ο κάθε αθλητής – αθλήτρια θα πρέπει να έχει επιτύχει, για να δικαιούται να λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Π-Κ (Κ18) και στο συγκεκριμένο αγώνισμα (συνημμένος πίνακας Α΄).

            Π.χ. σε περίπτωση αθλητής που έχει το όριο συμμετοχής στα 100μ., δεν δικαιούται να συμμετέχει και στα 200μ. εάν δεν έχει επιτύχει το όριο συμμετοχής και σε αυτό το αγώνισμα.

            7.2 Αγώνες επίτευξης ορίων:

                        7.2.1 Ως επίσημοι αγώνες για την επίτευξη των ορίων θεωρούνται οι αγώνες που διοργανώνονται από το Σ.Ε.ΓΑ.Σ., τις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και τα σωματεία (με την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), καθώς και οι σχολικοί αγώνες Β΄ και Γ΄ Φάση (τελική).

            7.2.2 Επίσης ισχύουν ως όρια πρόκρισης οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε διεθνείς συναντήσεις ή επίσημους αγώνες του εξωτερικού, όταν διοργανώνονται από την IAAF, την ΕΑΑ ή είναι με την έγκρισή τους, αναφέρονται στο διεθνές καλαντάρι και οι αθλητές – αθλήτριες συμμετέχουν με την άδεια της Ομοσπονδίας.

            7.2.3 Τα όρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί από 1/3/2018 μέχρι και την τελευταία Κυριακή πριν από τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

            7.2.4 Στις παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι επίσημοι αγώνες συνθέτων για τις επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί στα επιμέρους ατομικά αγωνίσματα.

            7.2.5 Ακόμη δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες που εκπληρώνουν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

            7.2.5.1 Να έχουν καταταγεί στη 12αδα του αντίστοιχου ατομικού αγωνίσματος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που αγωνίστηκαν την προηγούμενη χρονιά 2017.

                                    7.2.5.2 Να έχουν καταταγεί στη 15αδα της ετήσιας λίστας Π-Κ του προηγούμενου έτους 2017, στο αντίστοιχο όμως ατομικό αγώνισμα που θα συμμετάσχουν.

            7.2.6 Στην περίπτωση ισοπαλίας στη δωδέκατη θέση της κατάταξης των πανελληνίων πρωταθλημάτων ή της ετήσιας λίστας του 2017 (15αδα ), που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα του 2018, προκρίνονται όλοι οι ισόπαλοι αθλητές – αθλήτριες.

           

7.3.1 Εκτός από τους παραπάνω (παρ. 7.2), κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Π/Κ και:

              α) ΔΥΟ (2) αθλητές – αθλήτριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από το σύλλογο αυτό δεν έχει προκριθεί κανένας αθλητής - αθλήτρια ή έχουν προκριθεί μέχρι 4 αθλητές-τριες.

              β) ΤΡΕΙΣ (3) αθλητές - αθλήτριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από το σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί από 5 μέχρι 8 αθλητές-τριες.

              γ) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) αθλητές - αθλήτριες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν από το σύλλογο αυτό έχουν προκριθεί από 9 και πάνω αθλητές-αθλήτριες .

Κάθε αθλητής ή αθλήτρια αυτής της παραγράφου (που δεν έχει πετύχει τα όρια – προϋποθέσεις πρόκρισης) μπορεί να δηλωθεί και να συμμετέχει σε ένα (1) μόνο ατομικό αγώνισμα. Επιπλέον μπορεί να συμμετέχει στα 4Χ100 ή στα 4Χ400 ή στα 2.000 Φ.Ε. Κορασίδων και πάντα σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται παραπάνω.

Διευκρίνιση:

              Ειδικά εάν το σωματείο δικαιούται δύο (2) αθλητές χωρίς όριο, τότε σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δηλώσει ΕΝΑ μόνο αθλητή χωρίς όριο, σε ΔΥΟ ατομικά αγωνίσματα. Έτσι καλύπτει και τις 2 θέσεις των αθλητών χωρίς όριο και φυσικά δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει και δεύτερο αθλητή χωρίς όριο.

              Το αντίστοιχο ισχύει και για τους 4 αθλητές (μπορούν να αγωνιστούν αντί για 4 αθλητές σε 4 αγωνίσματα, μόνο 2 αθλητές σε 2 ατομικά αγωνίσματα ο καθένας).

              7.3.2 Η δυνατότητα συμμετοχής 1 – 4 αθλητών χωρίς όριο από κάθε σωματείο, ισχύει για το σύνολο των αγωνισμάτων του Πανελληνίου πρωταθλήματος Π/Κ (Κ18).

7.3.3 Ειδικά στις σκυταλοδρομίες 4Χ100μ. και 4Χ400μ. Παίδων - Κορασίδων και στα 2.000μ. Φ.Ε. Κορασίδων, θα δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να συμμετέχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ομάδων και αθλητριών αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή των αγωνισμάτων.  

 

 

            8. ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ                                     ΠΑΙΔΩΝ                         ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΥΨΟΣ                                                      1.88 μ.                                 1.63 μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ                                             4.00 μ.                                 3.30 μ.

ΜΗΚΟΣ                                                     6.50 μ.                                5.50 μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ                                             13.30 μ.                                 11.40 μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ                                       14.80 μ.                                 12.80 μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ                                          44.50 μ.                                 34.50 μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ                                         51.00 μ.                                 50.00 μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ                                         51.00 μ.                                39.00 μ.

 

            9. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ:

Α)     ΠΑΙΔΩΝ :

         ΥΨΟΣ:

         Αγώνας επιλογής : 1.70 - 1.75 – 1.80 – 1.85 – 1.88 μ.

   Τελικός                 : 1.70 - 1.75 – 1.80 – 1.85 - 1.90 – 1.94 – 1.98 – 2.01 – 2.04 - 2.06 και στη συνέχεια ανά 2 εκ.                

  

         ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ:

         Αγώνας επιλογής     : 3.30 - 3.50 – 3.70 – 3.80 – 3.90 – 4.00 μ.

       Τελικός                   : 3.30 - 3.50 – 3.70   – 3.90 – 4.00 μ. και ανά 10 εκ. έως τα   4.60 και στη συνέχεια ανά 5 εκ.

Β)     ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ :

         ΥΨΟΣ:

         Αγώνας επιλογής   : 1.45 - 1.50 – 1.55 - 1.59 – 1.63 μ.

   Τελικός                   : 1.45 - 1.50 – 1.55 – 1.60 – 1.65 – 1,70 – 1.74 μ. – 1.78 - 1.81 μ. και στη συνέχεια ανά 2 εκ.

       ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ:

       Αγώνας επιλογής : 2.70 –   2.90 - 3.00 – 3.10 – 3.20 – 3.30μ.

     Τελικός: 2.70 – 2.90 – 3.00 – 3.10 μ.- 3.20 – 3.30 – 3.40 μ. και στη συνέχεια ανά 5 εκ.

            10. ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ & ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

            ΠΑΙΔΩΝ:

           ΣΦΑΙΡΑ = 5 κιλά, ΔΙΣΚΟΣ = 1,5 κιλό, ΑΚΟΝΤΙΟ = 700γρ., ΣΦΥΡΑ = 5 κιλά,

            110μ ΕΜΠ.= 10 εμπόδια, ύψος 91 εκ, το πρώτο εμπόδιο απέχει από την εκκίνηση 13,72μ, ενδιάμεσα 9.14μ , ενώ το τελευταίο απέχει 14.02μ. από τον τερματισμό.

            400μ.ΕΜΠ.= 10 εμπόδια, ύψος 84 εκ., το πρώτο εμπόδιο απέχει από την εκκίνηση 45μ, ενδιάμεσα 35μ., ενώ το τελευταίο απέχει 40μ από τον τερματισμό.

            2.000μ. Φ.Ε.= 0,91 εκ. (αριθμός εμποδίών 18 + 5)

          

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

            ΣΦΑΙΡΑ = 3 κιλά, ΔΙΣΚΟΣ = 1 κιλό,   ΑΚΟΝΤΙΟ = 500γρ., ΣΦΥΡΑ=3 κιλά.

            100μ. ΕΜΠ.= 10 εμπόδια, ύψος 76 εκ., το πρώτο εμπόδιο απέχει από την εκκίνηση 13μ, ενδιάμεσα 8.50μ, ενώ το τελευταίο απέχει 10.50μ., από τον τερματισμό.                                                                                    

            400μ. ΕΜΠ..= 10 εμπόδια, ύψος 0,76 εκ., το πρώτο εμπόδιο απέχει από την εκκίνηση 45μ, ενδιάμεσα 35μ., ενώ το τελευταίο απέχει 40μ., από τον τερματισμό.

            2.000μ. Φ.Ε.= 0,76 εκ. (αριθμός εμποδίων 18 + 5)

            ► Οι αθλητές – τριες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά όργανα ρίψεων, τα οποία θα προσκομίσουν δύο ώρες πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα επιλογής του αγωνίσματος, για έλεγχο στο Γυμνασίαρχο των αγώνων, που θα βρίσκεται στην αίθουσα κλήσης.

           Μετά την τέλεση των αγώνων επιλογής ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ όργανο δεν θα γίνεται δεκτό.

            11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

            Η βαθμολογία θα είναι ως ακολούθως:

            11.1 Ατομικά αγωνίσματα:

13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1- 1 – 1- 1 - 1

            11.2 Σκυταλοδρομίες (4Χ100μ. – 4Χ400μ.):  

26 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2

            Επεξήγηση: Βαθμολογούνται δηλαδή οι 16 πρώτοι αθλητές – αθλήτριες

            και οι 16 πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας, με την απαραίτητη προϋπόθεση να επιτύχουν τα όρια βαθμολόγησης της κατηγορίας Π/Κ «Κ18» (συνημμένος πίνακας Β΄) στον προκριματικό ή στον τελικό του αγωνίσματος.

            11.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

            Σε όσα αγωνίσματα διεξάγεται προκριματικός & στη συνέχεια τελικός θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

            Όταν στον τελικό, ένας ή περισσότεροι αθλητές δεν τερματίσουν ή δεν συμμετέχουν ή κάνουν άκυρες προσπάθειες, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που από τον κανονισμό δεν υπάρχει κατάταξη αθλητή-αθλήτριας, αυτοί ΔΕΝ θα βαθμολογούνται.

            Οι αντίστοιχοι βαθμοί δεν θα δίδονται σε κανέναν άλλον αθλητή ή ομάδα και η βαθμολογία θα συνεχίζεται για τις υπόλοιπες θέσεις της δεκαεξάδας από τον προκριματικό, με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτές τις θέσεις.

            Όταν στον τελικό ή στις τελικές σειρές, ένας ή περισσότεροι αθλητές – τριες συμμετέχουν και τερματίσουν κανονικά αλλά δεν πετύχουν το όριο βαθμολόγησης, το οποίο όμως έχουν πετύχει στον προκριματικό, τότε βαθμολογούνται κανονικά με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση κατάταξής τους στον τελικό ή στις τελικές σειρές.

           

           

Παράδειγμα 1:

            - Στον τελικό των 200μ. τερμάτισαν 6 από 8 αθλητές.

            Η βαθμολογία θα έχει ως εξής:   13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7   για τους αθλητές του τελικού και   4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 - 1 για τους καλύτερους αθλητές του προκριματικού που δεν προκρίθηκαν στον τελικό και κατέλαβαν τις θέσεις 9 – 16 από την επίδοση τους στον προκριματικό.

            Παράδειγμα 2:

            - Στον τελικό των 5.000μ. από τους 18 αθλητές που τερμάτισαν πέτυχαν το όριο βαθμολόγησης και καταβολής εξόδων ΜΟΝΟ οι 10.

Η βαθμολογία θα έχει ως εξής : 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3.

            Προσοχή:

            1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό εγγραφών – μεταγραφών, για τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ. 3 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπευδευτικό)   και παρ. 4 α.β. (μετοίκηση για λόγους επαγγελματικούς) καθώς και το άρθρο 6.4 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή για λόγους επαγγελματικούς και ανεξάρτητως χιλιομετρικής απόστασης, με τη συγκατάθεση του σωματείου του), ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία».

            2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την επιτροπή μεταγραφών».

 

            12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

            Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθώς και η πρόκριση στον τελικό κάθε αγωνίσματος αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 1.

            13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ:

            13.1 Δρομικά αγωνίσματα:

            13.1.1: 100μ. και 200μ.

            13.1.1.1 Διεξαγωγή μίας (1) τελικής σειράς - τελικός χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικού (συμμετοχή μέχρι 8 αθλητών).

            Στα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα σε περίπτωση που μετέχουν μέχρι 8 αθλητές-τριες θα διεξάγεται ΤΕΛΙΚΟΣ. Η κατανομή των αθλητών-τριών σε διαδρόμους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF (άρθρο 166.4 - σελίδα 209) και μετά από κλήρωση η οποία θα βασίζεται στην κατάταξη των αθλητών-τριών με βάση τις καλύτερες προσωπικές επιδόσεις, για τη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα. Μια κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3-4-5-6 / 4 καλύτερες φετινές επιδόσεις, μια κλήρωση για τους διαδρόμους 7-8 / 5η & 6η καλύτερη φετινή επίδοση και μια κλήρωση για τους διαδρόμους 1-2 / 7η & 8η καλύτερη φετινή επίδοση.

            Η κλήρωση θα γίνεται στο γραφείο του Αλυτάρχη από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων και τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Στην κλήρωση θα μπορεί να παρευρίσκεται και κάθε ενδιαφερόμενος.

                                    13.1.1.2 Διεξαγωγή δύο (2) τελικών σειρών χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικού (περισσότεροι από 8 και έως 16 αθλητές):

            Σε περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 8 και έως 16 αθλητές-τριες θα διεξάγονται απ’ ευθείας 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Οι αθλητές-τριες θα κατατάσσονται στις σειρές ανάλογα με την καλύτερη φετινή τους επίδοση:

Αγώνισμα 100μ.:

                                 Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν την 9η μέχρι και την 16η καλύτερες επιδόσεις.

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η μέχρι και την 8η επίδοση.

                                    Οι κληρώσεις για τους διαδρόμους θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13.1.1.1.

Αγώνισμα 200μ.:

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

                              Οι αθλητές – τριες που έχουν την 5η - 6η – 7η - 8η καλύτερη φετινή επίδοση, θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3-4-5-6,

                        Οι αθλητές – τριες που έχουν την 11η – 12η καλύτερη φετινή επίδοση, θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 7 – 8 και

                                          Οι αθλητές – τριες που έχουν την 15η και 16η καλύτερη φετινή επίδοση, θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 1 – 2 .

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

                        Οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η – 2η – 3η – 4η καλύτερη φετινή επίδοση θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 6,

Οι αθλητές – τριες που έχουν την 9η - 10η καλύτερη φετινή επίδοση θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 7 – 8 και

                              Οι αθλητές – τριες που έχουν την 13η και 14η καλύτερη φετινή επίδοση θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 1 - 2.

13.1.1.3 Διεξαγωγή δύο (2) τελικών σειρών μετά από τη διεξαγωγή προκριματικού (περισσότεροι από 16 αθλητές):

            Στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 16 αθλητές-τριες θα διεξάγεται προκριματικός και στη συνέχεια 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Η πρόκριση θα καθορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 1΄ και η κατάταξη των αθλητών μετά από τον προκριματικό θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.4.

Διαδικασία διεξαγωγής Τελικών Σειρών:

Αγώνισμα 100μ.:

                                 Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 9η μέχρι και την 16η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4).

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 1η μέχρι και την 8η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4).

                                   Οι κληρώσεις για τους διαδρόμους θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13.1.1.1.

Αγώνισμα 200μ.:

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

                                          Οι αθλητές – τριες που έχουν καταταγεί από την 5η   έως την 8η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3-4-5-6,

                                          Οι αθλητές – τριες που έχουν που έχουν καταταγεί την 11η και 12η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 7 – 8 και

                                          Οι αθλητές – τριες που έχουν που έχουν καταταγεί από την 15η και 16η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4), θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 1 – 2 .

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

            Οι αθλητές – τριες που έχουν που έχουν καταταγεί από την 1η έως την 4η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 3 – 4 – 5 – 6,

            Οι αθλητές – τριες που έχουν που έχουν καταταγεί από στην 9η και 10η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 7 – 8 και Οι αθλητές – τριες που έχουν που έχουν καταταγεί από την 13η και 14η θέση από τον προκριματικό (παρ. 13.1.4) θα κληρώνονται για τους διαδρόμους 1 - 2.

13.1.2: 400μ. - 800μ. - 110μ. Εμπ. – 100μ. Εμπ. – 400μ. Εμπ.

            13.1.2.1: Διεξαγωγή ΤΕΛΙΚΟΥ χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικού (συμμετοχή μέχρι 8 αθλητών).

            Στα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα σε περίπτωση που μετέχουν μέχρι 8 αθλητές-τριες θα διεξάγεται ΤΕΛΙΚΟΣ. Η κατανομή των αθλητών-τριών σε διαδρόμους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF (άρθρο 166.4 - σελίδα 209) και μετά από κλήρωση η οποία θα βασίζεται στην κατάταξη των αθλητών-τριών με βάση τις καλύτερες προσωπικές επιδόσεις, για τη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα.

           

Μια κλήρωση θα πραγματοποιείται για τους διαδρόμους 3-4-5-6 / 4 καλύτερες φετινές επιδόσεις, μια κλήρωση για τους διαδρόμους 7-8 / 5η & 6η καλύτερη φετινή επίδοση και μια κλήρωση για τους διαδρόμους 1-2 / 7η & 8η καλύτερη φετινή επίδοση.

            Η κλήρωση θα γίνεται στο γραφείο του Αλυτάρχη από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων και τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Στην κλήρωση θα μπορεί να παρευρίσκεται και κάθε ενδιαφερόμενος.

                        13.1.2.2 Διεξαγωγή ΤΕΛΙΚΟΥ μετά από τη διεξαγωγή προκριματικού (περισσότεροι από 8 αθλητές-τριες)

                        Στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι από 8 αθλητές-τριες θα διεξάγεται προκριματικός και στη συνέχεια ΤΕΛΙΚΟΣ. Η πρόκριση θα καθορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 1΄ και η κατάταξη των αθλητών μετά από τον προκριματικό θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.4.

Διαδικασία διεξαγωγής του Τελικού:

                        Οι αθλητές – τριες που κατετάγησαν μετά τον Προκριματικό από την 1η μέχρι και την 8η θέση (σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.4):

                        Οι αθλητές – τριες που έχουν την 1η – 2η – 3η – 4η επίδοση θα κληρωθούν για τους διαδρόμους 3-4-5-6.

                              Οι αθλητές – τριες που έχουν την 5η - 6η επίδοση στους διαδρόμους 7 – 8 και οι αθλητές – τριες που έχουν την 7η  και 8η επίδοση, στους διαδρόμους 1 - 2.

13.1.3: 1.500 - 3.000μ. – 2.000μ. με Φ.Ε. – 4Χ100μ. – 4Χ400μ.

                        Στα πιο πάνω αναφερόμενα αγωνίσματα τα οποία θα διεξάγονται κατευθείαν σε 1 ή περισσότερες ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, ανάλογα με τη συμμετοχή και τον προγραμματισμό του ωρολογίου προγράμματος, η κατανομή των αθλητών/ομάδων στις σειρές (όπου αυτό απαιτείται π.χ. 1.500μ., 4Χ100μ. 4Χ400μ. κ.α.) θα καθορίζεται με βάση τις καλύτερες ατομικές/ομαδικές επιδόσεις, για τη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα ή την καλύτερη επίδοση της προηγούμενης χρονιάς καθώς και με τα όσα ορίζει η παρούσα προκήρυξη.

            ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όσα δρομικά αγωνίσματα διεξαχθούν τελικές σειρές, η τελική κατάταξη θα γίνεται βάσει χρόνου απ’ όλες τις σειρές.

            13.1.4 Διαδικασία κατάταξης αθλητών-τριών από προκριματικό (σύμφωνα με τον αριθμό των προκριματικών σειρών):

13.1.4.1 Πρόκριση με θέση και επίδοση

            Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού η κατάταξη θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 166.3 των Κανονισμών Στίβου της IAAF, προκειμένου να κατανεμηθούν οι αθλητές-τριες στον ΤΕΛΙΚΟ του αγωνίσματος και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

 • Νικητής της ταχύτερης σειράς
 • Νικητής της 2ης ταχύτερης σειράς
 • Νικητής της 3ης ταχύτερης σειράς, κ.ο.κ.
 • Ταχύτερος χρόνος της 2ης θέσης
 • 2ος ταχύτερος χρόνος της 2ης θέσης
 • 3ος ταχύτερος χρόνος της 2ης θέσης, κ.ο.κ.

και τελειώνοντας με:

 • Ο προκρινόμενος με τον ταχύτερο χρόνο
 • Ο προκρινόμενος με το 2ο ταχύτερο χρόνο
 • Ο προκρινόμενος με τον 3ο ταχύτερο χρόνο, κλπ.

13.1.4.2 Πρόκριση με επίδοση

                        Οι αθλητές θα κατανέμονται στους διαδρόμους σύμφωνα με την επίδοση που επέτυχαν στον προκριματικό του αγωνίσματος και σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Προκρινόμενος με την καλύτερη επίδοση
 • Προκρινόμενος με την 2η καλύτερη επίδοση
 • Προκρινόμενος με την 3η καλύτερη επίδοση, κ.ο.κ.

            13.2 Αγωνίσματα Κονίστρας

13.2.1 Οριζόντια Άλματα και Ρίψεις

            Οι προκριματικοί και οι τελικοί στα αγωνίσματα των ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ (άλμα σε μήκος και άλμα τριπλούν) καθώς και των ΡΙΨΕΩΝ θα διεξάγονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

13.2.1.1 Για την καλύτερη διευκόλυνση των συμμετεχόντων αθλητών και ανάλογα με τις αριθμητικές συμμετοχές των αθλητών-αθλητριών και τις προδιαγραφές του σταδίου (ύπαρξη 2 σκαμμάτων οριζοντίων αλμάτων ή 2 βαλβίδων σφαιροβολίας κ.α.) θα χωρίζονται σε δύο γκρουπ (Α΄ και Β΄ γκρουπ).

                                    Η σύνθεση των γκρουπ θα αποφασίζεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δηλώσεων από τους υπευθύνους του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τα γκρουπ των πιο πάνω αγωνισμάτων κονίστρας θα ανακοινώνονται στο επίσημο site της ομοσπονδίας.

                        13.2.1.2 Από τους προκριματικούς οι αθλητές-αθλήτριες θα προκρίνονται στον τελικό με βάση το όριο επιλογής του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πραγματοποιούν τρεις προσπάθειες. Όσοι περάσουν το όριο προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ.

            Σε περίπτωση που δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές – αθλήτριες τότε προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ οι αμέσως επόμενοι μέχρι τον 12ο της κατάταξης. Οι ισόπαλοι στη 12η θέση θα προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

            13.2.1.3 Στους τελικούς των αγωνισμάτων όλοι οι αθλητές – αθλήτριες μετέχουν με τρεις (3) προσπάθειες και οι 8 πρώτοι συνεχίζουν με άλλες τρεις (3) προσπάθειες. Ο κανονισμός που προβλέπει την αλλαγή της σειράς των αθλητών – αθλητριών με βάση την επίδοση μετά την 3η προσπάθεια θα εφαρμόζεται στους τελικούς των αγωνισμάτων.

            13.2.1.4 Στον τελικό των αγωνισμάτων οι αθλητές θα αγωνίζονται με την αντίστροφη σειρά της κατάταξης από τον προκριματικό π.χ. ο 1ος στην κατάταξη αθλητής θα αγωνίζεται τελευταίος και ο τελευταίος 1ος. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διενεργείται κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές στον τελικό. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προκριματικού η σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές θα βασίζεται στις καλύτερες προσωπικές επιδόσεις για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

 

 

13.2.2 Κάθετα Άλματα:

Οι Προκριματικοί στα αγωνίσματα των ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ (Άλμα σε Ύψος και Άλμα Επί Κοντώ) θα διεξάγονται ως ακολούθως:

13.2.2.1 Στον προκριματικό των αγωνισμάτων των καθέτων αλμάτων (άλμα επί κοντώ και άλμα σε ύψος), εφ’ όσον διεξαχθεί, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες.

Διαδικασία:

            Οι αθλητές-τριες θα δηλώσουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στην αίθουσα κλήσης σε ποιο γκρουπ του προκριματικού επιθυμούν να συμμετέχουν ανάλογα με τα διαδοχικά ύψη που αναφέρονται στην παρ. 9, προκειμένου να χωριστούν σε δύο (2) γκρουπ ως ακολούθως:

                        1ο γκρουπ: όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία με τα διαδοχικά ύψη που καθορίζονται στην παρ. 9 της παρούσας προκήρυξης και

2ο γκρουπ: όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία με τα διαδοχικά ύψη που ορίζει η προκήρυξη (παρ. 9).

Τρόπος διεξαγωγής:

            Μετά το τέλος της προθέρμανσης, η οποία θα είναι κοινή και για τα δύο (2) γκρουπ, θα ξεκινάει ο προκριματικός με τις προσπάθειες των αθλητών του 1ου γκρουπ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών των αθλητών του 1ου γκρουπ θα ξεκινούν τις προσπάθειες οι αθλητές του 2ου γκρουπ.

            ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αθλητές του 1ου γκρουπ σε περίπτωση μη επίτευξης του ορίου επιλογής δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στο 2ο γκρουπ.

            Διευκρινήσεις:

                              Όσοι περάσουν το όριο επιλογής και από τα δύο γκρουπ προκρίνονται για τον τελικό, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων στον ΤΕΛΙΚΟ του αγωνίσματος.

                              Σε περίπτωση που δεν υπερβούν το όριο 12 αθλητές-τριες τότε θα προκρίνονται για τον τελικό οι αμέσως επόμενοι αθλητές-τριες που πέτυχαν τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ από τον προκριματικό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 12. Οι ισόπαλοι στη 12η θέση θα προκρίνονται για τον ΤΕΛΙΚΟ, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

            ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που οι προκρινόμενοι για τον τελικό με τις καλύτερες επιδόσεις ανεβάζουν τον αριθμό πολύ περισσότερο από τους 12 τότε θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των Τεχνικών Υπευθύνων του Πρωταθλήματος σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη να διενεργούν αγώνα μπαράζ προκειμένου ο αριθμός των αθλητών-τριών που θα μετέχουν στον τελικό να μην ξεπερνά τους 12.

                              Στην περίπτωση που οι αθλητές του ενός γκρουπ αποφασίσουν να σταματήσουν σε κάποιο από τα διαδοχικά ύψη του προκριματικού (δεν ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους μέχρι το όριο πρόκρισης), χωρίς αυτό να έχει αποφασιστεί από τον Έφορο του αγωνίσματος, τους Τεχνικούς Υπευθύνους του Πρωταθλήματος και τον Αλυτάρχη και ο αριθμός των προκρινόμενων αθλητών-τριών υπερβαίνει τους 12, τότε αυτόματα θα αποκλείονται από τον τελικό του αγωνίσματος και στον Τελικό θα προκρίνονται όσοι έχουν υπερβεί ΜΟΝΟ το όριο επιλογής.

            13.2.2.2 Οι Τελικοί στα αγωνίσματα των ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ (Άλμα σε Ύψος και Άλμα Επί Κοντώ) θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της IAAF.

            13.2.3 Στους τελικούς των αγωνισμάτων κονίστρας οι αθλητές θα αγωνίζονται με την αντίστροφη σειρά της κατάταξης από τον προκριματικό π.χ. ο 1ος στην κατάταξη αθλητής θα αγωνίζεται τελευταίος και ο τελευταίος 1ος. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διενεργείται κλήρωση για τη σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές στον τελικό. Επίσης στην περίπτωση μη διεξαγωγής προκριματικού η σειρά που θα αγωνίζονται οι αθλητές θα βασίζεται στις καλύτερες προσωπικές επιδόσεις για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

            13.2.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες κ.α.) που οι συμμετέχοντες αθλητές στον προκριματικό ενός αγωνίσματος κονίστρας είναι μέχρι 14 θα υπάρχει η δυνατότητα, μετά από απόφαση του Τεχνικού Υπευθύνου του πρωταθλήματος σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη των αγώνων, στον τελικό του αγωνίσματος να προκρίνονται όλοι οι αθλητές χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικού.

            14. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

            Θα ισχύσουν τα ειδικά όρια βαθμολόγησης, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (συνημμένος Πίνακας 4 Π/Κ) που θα πρέπει να επιτύχουν οι αθλητές – αθλήτριες στους αγώνες για να βαθμολογηθούν – αξιολογηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση ανεξάρτητα από τη θέση που θα καταλάβει ένας αθλητής – αθλήτρια, ΔΕΝ θα βαθμολογείται – αξιολογείται.

      Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν τα σωματεία από το πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων (Κ18), θα υπολογισθούν για την αξιολόγηση του 2018.

 

            15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

 

            15.1 Κανονισμοί

            Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων στίβου της IAAF έκδοσης 2018 – 2019 καθώς και του ΣΕΓΑΣ.

 • Δρόμοι, Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν και Άλμα Επί Κοντώ: 9mm
 • Άλμα σε Ύψος και Ακοντισμός: 12mm

            Εξαιρούνται οι αθλητές του Άλματος σε Ύψος και του Άλματος Επί Κοντώ οι οποίοι επιτρέπεται να τοποθετούν τον αριθμό συμμετοχής μπροστά ή πίσω στην αγωνιστική ενδυμασία τους.

            Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να συγκρατούνται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε γωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν και, επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

            ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ, ΝΑ ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

            15.5 Επίλυση τεχνικών θεμάτων:

            Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

           

 

 

 

15.6 Κατάργηση προκριματικών:

 

            Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής παραμένει στην ευχέρεια των Τεχνικών Υπευθύνων του πρωταθλήματος η κατάργηση των προκριματικών σειρών των αγωνισμάτων όπου δεν υπάρχει η ανάλογη συμμετοχή. Τα αγωνίσματα αυτά καθώς και οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται στο site της ομοσπονδίας από το οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται.

            15.7 Παράδοση αριθμών:

            Οι αριθμοί των αθλητών – αθλητριών θα παραδίδονται στους εκπροσώπους των σωματείων στην αίθουσα κλήσεως 1:30 πριν την έναρξη των Αγώνων.

            16. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ:

            16.1 Νικητές ατομικών αγωνισμάτων:

            Στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων θα απονεμηθούν τα παρακάτω έπαθλα.

            Στους πρώτους – πρώτες: Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη

            Χρυσό Στους δεύτερους – δεύτερες: Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη

            Αργυρό Στους τρίτους – τρίτες: Δίπλωμα – Μετάλλιο Πανελληνιονίκη χάλκινο

            16.2 Νικητές σύλλογοι βαθμολογίας:

            Στον πρώτο νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Παίδων και στον πρώτο νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Κορασίδων του πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων (Κ18) θα απονεμηθούν κύπελλα.

            16.3 Νικητές Σύλλογοι Επαρχίας:

            Κύπελλα επίσης θα απονεμηθούν στον πρώτο νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Παίδων και στον πρώτο νικητή σύλλογο της βαθμολογίας Κορασίδων του πρωταθλήματος Π/Κ (Κ18) για τους συλλόγους της επαρχίας (εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης).

            16.4 Προσέλευση νικητών σε χώρο απονομών:

            Μετά τη διεξαγωγή κάθε τελικού αγωνίσματος οι 3 πρώτοι νικητές – νικήτριες, κάθε κατηγορίας, θα πρέπει να   προσέρχονται στο χώρο απονομής των επάθλων.

            17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

            17.1 Κάλυψη εξόδων αθλητών:

            ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 10 ΠΡΩΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Πίνακας 4΄):

            Στα σωματεία των αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν μια από τις   5 πρώτες θέσεις της κατάταξης και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ (συνημμένος πίνακας 4), θα υπολογισθούν τα ποσά   που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα εξόδων μετακίνησης και ανάλογα με το νομό προέλευσης του κάθε αθλητή-αθλήτριας.

            Στα σωματεία των αθλητών-αθλητριών, που θα καταλάβουν μία από τις θέσεις 6η – 10η και θα πετύχουν τα αντίστοιχα όρια καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ (συνημμένος πίνακας 4), θα υπολογισθεί το ½ των αντίστοιχων χρηματικών ποσών.

            Αθλητής ή αθλήτρια που προκρίνεται σε τελικό και δεν συμμετέχει λόγω τραυματισμού ή άλλης αιτίας, ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται ή κάνει άκυρες προσπάθειες, δικαιούται τα χρήματα που προβλέπονται από την προκήρυξη με την προϋπόθεση να έχει διεξαχθεί προκριματικός, στον οποίο έχει συμμετάσχει, προκριθεί και έχει επιτύχει το όριο βαθμολόγησης και καταβολής εξόδων μετακίνησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το ½ του χρηματικού ποσού, εφόσον συμμετέχουν π.χ. μέχρι 9 αθλητές – αθλήτριες.            

            Αθλητής – αθλήτρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που προκρίνεται απ’ ευθείας σε τελικό και δε συμμετέχει για οποιαδήποτε αιτία ή δεν τερματίζει ή ακυρώνεται ή κάνει άκυρες προσπάθειες ΔΕΝ δικαιούται έξοδα μετακίνησης.

            Για τον κάθε αθλητή – αθλήτρια θα υπολογισθούν μία φορά τα αντίστοιχα έξοδα μετακίνησης σε κάθε περίπτωση.

            17.2 Κάλυψη Εξόδων Συνοδών:

            α) Εάν το σωματείο έχει από 1 μέχρι 10 αθλητές – αθλήτριες στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης για το σύνολο των αγωνισμάτων (και με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ:

- ΕΝΑ ΣΥΝΟΔΟ με 100%, εάν έχει ΕΝΑ τουλάχιστον από τους παραπάνω αθλητές στις θέσεις 1 – 5 ή

- ΕΝΑ ΣΥΝΟΔΟ με 50%, εάν όλοι οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες έχουν καταταγεί στις θέσεις 6 – 10.

            β) Εάν το σωματείο έχει 11 και περισσότερους αθλητές – αθλήτριες στις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης για το σύνολο των αγωνισμάτων (και με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων της κατηγορίας Α/Γ:

- ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ με 100%, εάν έχει ΕΝΑ τουλάχιστον από τους παραπάνω αθλητές στις θέσεις 1 – 5 ή

- ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ με 50%, εάν όλοι οι παραπάνω αθλητές – αθλήτριες έχουν καταταγεί στις θέσεις 6 – 10.

            18. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

            Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

            Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 9 του νόμου 2725/99, το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τα σχετικά έγγραφα της ομοσπονδίας μας 4585/8-10-10 και 881/28-3-14.

           

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.    

            Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων το δελτίο θα είναι θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο.

            Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας.

            Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

 

                        19. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

                        Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων. Γι’ αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

 

            20. ΕΛΕΓΧΟΣ DOPING:

            Στους αγώνες θα γίνει έλεγχος DOPING, από το ΕΣΚΑΝ και πάντα σύμφωνα με της όρους και της διατάξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού (I.A.A.F.).

           21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

           Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των πανελληνίων πρωταθλημάτων, αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας με επικεφαλή ένα (1) διοικητικό.

            Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διαφόρους λόγους (αντικανονική συμμετοχή, με βάση τη γενική ή την ειδική προκήρυξη ή το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την αντίστοιχη επιτροπή.

            Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

 1. Ο αθλητής – τρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.
 2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο αθλητής – τρια έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται για σκυταλοδρομία όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος.
 3. Ο σύλλογος του τιμωρείται επιπλέον με μείον είκοσι (-20) βαθμούς από την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
 4. Εάν δεν έχει βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτάθλημα να του αφαιρεθούν, τότε του αφαιρούνται εκατό (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών αγώνων.

Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Εάν όμως έχει π.χ. μόνο 5 βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτ/μα, τότε του αφαιρούνται αυτοί οι 5 βαθμοί και του αφαιρούνται και άλλοι 85 από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών αγώνων.

(Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί με 3 - 4   βαθμούς διασυλλογικών αγώνων, ανάλογα φυσικά και με την αξιολόγηση κάθε χρονιάς).

            Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ και ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ θα ισχύουν όσα αναφέρονται αντίστοιχα παραπάνω, στις παραγράφους 1 - 2 και επιπλέον θα ισχύουν ακόμα οι παρακάτω κυρώσεις, για κάθε αντικανονική συμμετοχή:

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

         1)….

         2)….

         3) Το σωματείο θα μηδενίζεται και στις δύο κατηγορίες των αθλητών –             αθλητριών του πρωταθλήματος και επομένως δε θα παίρνει κανένα βαθμό στο σύνολο των αγωνισμάτων αυτού του πρωταθλήματος.

         4) Εάν το σωματείο έχει λιγότερους από 20 βαθμούς, τότε του αφαιρούνται οι   βαθμοί του πανελληνίου πρωταθλήματος και επιπλέον του αφαιρούνται και από το σύνολο των διασυλλογικών αγώνων, τόσοι βαθμοί όσοι είναι απαραίτητοι για να συμπληρώσει συνολικά, 100 βαθμούς διασυλλογικών. Υπολογίζουμε κάθε φορά την ετήσια αντιστοιχία των βαθμών των διασυλλογικών με την αντίστοιχη των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

π.χ. Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου πρωταθλήματος αντιστοιχεί με 3 - 4 βαθμούς διασυλλογικών αγώνων, ανάλογα φυσικά και με την αξιολόγηση κάθε χρονιάς.

α) εάν έχει 25 βαθμούς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τότε του αφαιρούνται όλοι οι βαθμοί αφού το σωματείο μηδενίζεται.

β) εάν έχει 2 βαθμούς στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, τότε του αφαιρούνται οι 2 βαθμοί και επιπλέον του αφαιρούνται και 94 βαθμοί διασυλλογικών αγώνων.

Ε) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ) ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

            22. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:

            Οργανωτικός εκπρόσωπος του πρωταθλήματος ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος, μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

           Τεχνικός Υπεύθυνος των αγώνων ορίζεται ο κ. Χρήστος Χατζηβασιλείου, τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με αρμοδιότητες όσα αναφέρει το σχετικό άρθρο των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και σε συνεργασία με το διευθυντή αγώνων της ομοσπονδίας, τον Εθνικό προπονητή Π/Κ, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αλυτάρχη, το γυμνασίαρχο των αγώνων και τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

            24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

            Τεχνικός υπεύθυνος εγκατάστασης ορίζεται ο κ. Χάρης Βαρυτιμίδης, τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον τεχνικό υπεύθυνο, τον αλυτάρχη και το γυμνασίαρχο των αγώνων, σε θέματα προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου, λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων, οργάνων κ.λ.π.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα:

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πίνακας συμμετοχής ανάλογα με το έτος γέννησης

Πίνακες ορίων πρόκρισης και βαθμολόγησης

Πίνακας εξόδων

Ξενοδοχεία

► Έντυπα Συμμετοχής (Στο site του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

Κοινοποίηση:

Α΄ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης

Λογιστήριο Σ.Ε.Γ.Α.Σ

Γραφείο Τύπου Σ.Ε.Γ.Α.Σ

Γραφείο Αγώνων

Γραφείο Υψηλού Αθλητισμού

Κεντρική Επιτροπή Κριτών

Ε.Ο.Κ.Κ.Α.

Υγειονομική Υπηρεσία ΣΕΓΑΣ                        

Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

Α΄ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΩΙ: - ΣΑΒΒΑΤΟ   23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΩΡΑ    ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΟΡΙΟ
08.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

51.00 μ
08.45 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4.00 μ
09.00 110 μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
09.00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 13.30 μ.
09.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 39.00 μ.
09.30 100 μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
09.50 400 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
10.00 ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.63 μ.
10.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Προθερμαντήριο)

14.80 μ.
10.15 400 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
10.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

34.50 μ
10.45 100 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
10.45 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 11.40 μ.
11.30 100 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

Α΄ ΗΜΕΡΑ:   ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
17.15 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ)

17.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 110 μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.20 100 μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.35 100 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.50 100 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.05 400 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.20 400 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ)

19.35 1.500 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.45 1.500 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.45 ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.00 2.000 μ. Φ.Ε. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.15 2.000 μ. Φ.Ε. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.35 4 Χ 100 μ. ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

21.00 4 X100 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

21.30 5.000 μ. ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

 

Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΩΪ - ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΟΡΙΟ
08.00 10.000 μ. ΒΑΔΗΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ  
08.30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

50.00 μ.
08.30 ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5.50 μ.
08.45 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.30 μ.

09.00 400 μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
09.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

51.00 μ.
09.25 400 μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

09.45

800 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
10.00 ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.88 μ.
10.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

12.80 μ.

10.05

800 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

10.30

200 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
10.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

44.50 μ.
10.45 ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.50 μ.

11.15

200 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
17.15 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(Βοηθητικό)

17.30 400 μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.45 400 μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17.45 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.05 200 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.25 200 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.45 800 μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.00

800 μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.15 3.000 μ. ΠΑΙΔΩΝ

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

19.15 ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 3.000 μ. ΠΑΙΔΩΝ

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

19.30 ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19.30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(Βοηθητικό)

19.45 3.000 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.05 4 Χ 400 μ. ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

20.35 4 Χ 400 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Αγώνισμα Συμμετέχοντες αθλητές Προκριματικός ΤΕΛΙΚΟΣ
Σειρές Θέση + Επίδοση Σειρές
100μ. - 200μ. μέχρι 8     1
9 – 16     2
17 – 24 3 3 + 7 2
25 – 32 4 2 + 8 2
33 – 40 5 2 + 6 2
41 – 48 6 1 + 10 2
49 – 56 7 1 + 9 2
57 – 64 8 1 + 8 2
65 - 72 9 1 + 7 2
73 - 80 10 1 + 6 2
81 – 88 11 1 + 5 2
89 - 96 12 1 + 4 2
         
400μ. - 110μ. με Εμπ. - 100μ. με Εμπ. – 400μ. με Εμπ. μέχρι 8     1
9 – 16 2 2 + 4 1
17 – 24 3 1 + 5 1
25     – 32 4 1+ 4 1
33 – 40 5 1 + 3 1
πάνω από 40 6+ 0 + 8 1
         
800μ. μέχρι 8     1
9 – 16 2 2 + 4 1
17 – 24 3 1 + 5 1
25 – 32 4 1 + 4 1
33 - 40 5 1 + 3 1
41 - 48 6 1 + 2 1
         
1.500μ. μέχρι 15     1
>15     2
         
3.000μ. - 2.000μ. με Φ.Ε. -     1
         
4Χ100μ. & 4Χ400μ. -     Τελικές σειρές
         
Άλμα σε Ύψος        
Άλμα Επί Κοντώ Έως 12 αθλητές Τελικός
Άλμα σε Μήκος    
Άλμα Τριπλούν   12 αθλητές
Σφαιροβολία >12 αθλητές στον Τελικό
Δισκοβολία    
Ακοντισμός    
Σφυροβολία    

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

 

 

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ           Α.Α.Η.Χ

ΠΑΙΔΩΝ

Χ. Χ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   Α.Α.Η.Χ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Χ. Χ.

100 μ 11''64 11''4   13''04 12''8  
200 μ 23''64 23''4   27''04 26''8  
400 μ 52''84 52''7   62''84 62''7  
800 μ 2'04''14 2'04''0   2'27''14 2'27''0  
1.500 μ 4'22''14 4'22''0   5'12''14 5'12''0  
3.000 μ 9'42''14 9'42''0   11'40''14 11'40"0  
2.000 μ Φ.Ε. 6'52''14 6'52''0   8΄30΄΄14 8΄30΄΄0  
100 μ ΕΜΠ       16''64 16''4  
110 μ ΕΜΠ 16''84 16''6        
400 μ ΕΜΠ 60''64 60''5   71.14'' 71''0  
ΥΨΟΣ 1.75     1.56    
ΚΟΝΤΩ 3.70     3.00    
ΜΗΚΟΣ 6.35     5.30    
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13.00     10.60    
ΣΦΑΙΡΑ 14.20     12.00    
ΔΙΣΚΟΣ 42.00     32.00    
ΣΦΥΡΑ 48.00     42.00    
ΑΚΟΝΤΙΟ 48.00     35.00    
ΔΕΚΑΘΛΟ 5.050          
ΕΠΤΑΘΛΟ       3.600    
10.000 μ Β. 56'00''14 56'00''0        
5.000 μ Β.       31'00''14 31'00''0  
4Χ100 μ 46''14 46''0   52''04 51΄΄9  
4Χ400 μ 3'44''04 3΄43΄΄9   4'24''04 4'23''9  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

 

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ                       Α.Α.Η.Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                       Α.Α.Η.Χ
100 μ 12΄΄04 13΄΄74
200 μ 24΄΄74 28΄΄94
400 μ 55΄΄74 66΄΄24
800 μ 2΄10΄΄14 2΄36΄΄14
1.500 μ 4΄35΄΄14 5΄34΄΄84
3.000 μ 10΄01΄΄14 12΄26΄΄14
2.000 μ Φ.Ε. 7΄22΄΄64 8΄45΄΄14
100 μ ΕΜΠ   17΄΄84
110 μ ΕΜΠ 17΄΄74  
400 μ ΕΜΠ 63΄΄24 74΄΄14
ΥΨΟΣ 1.70 1.45
ΚΟΝΤΩ 3.30 2.70
ΜΗΚΟΣ 5.90 4.88
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.30 9.90
ΣΦΑΙΡΑ 12.60 10.70
ΔΙΣΚΟΣ 36.50 28.50
ΣΦΥΡΑ 41.00 37.50
ΑΚΟΝΤΙΟ 41.00 31.50
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.450 B.  
ΕΠΤΑΘΛΟ   3.250 Β.
10.000 μ Β. 59΄00΄΄14  
5.000 μ Β.   31΄30΄΄14
4Χ100 μ 48΄΄44 55΄΄44
4Χ400 μ 3΄52΄΄84 4΄35΄΄04

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
100 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
200 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
400 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
800 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
1.500 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
3.000 2001 – 02 – 03 - 04 2001 – 02 – 03
110 μ Εμπ. 2001 – 02 – 03  
100 μ. Εμπ.   2001 – 02 – 03
400 μ. Εμπ. 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
2.000 Φ.Ε. 2001 – 02 2001 – 02
10.000 Βάδην 2001 – 02 – 03  
5.000   Βάδην   2001 – 02 – 03
ΥΨΟΣ 2001 – 02 – 03 – 04 2001 – 02 – 03 - 04
ΚΟΝΤΩ 2001 – 02 – 03 – 04 2001 – 02 – 03 - 04
ΜΗΚΟΣ 2001 – 02 – 03 – 04 2001 – 02 – 03 - 04
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 2001 – 02 – 03 - 04 2001 – 02
ΣΦΑΙΡΑ 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03 - 04
ΔΙΣΚΟΣ 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03 - 04
ΣΦΥΡΑ 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03 - 04
ΑΚΟΝΤΙΟ 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03 - 04
ΔΕΚΑΘΛΟ 2001 – 02 – 03  
ΕΠΤΑΘΛΟ   2001 – 02 – 03
4 Χ 100 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03
4 Χ 400 2001 – 02 – 03 2001 – 02 – 03

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 • Κινητάτηλέφωνα
 • Music Players (MP3s, CD-players, iPod ή συναφή)
 • Ράδιο δέκτες ή πομπούς
 • Φωτογραφικές μηχανές ή βιντεοκάμερες
 • Συστήματα αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο και κασετών
 • Συσκευές υπολογιστών
 • Παπούτσια με πάρα πολλά spikes
 • Μεγάλου μεγέθους επιπλέον παπούτσια
 • Όργανα ρίψεων ή τμήματα οργάνων
 • Ταινία επικόλλησης, κιμωλία κ.λπ. για να μπαίνουν σημάδια (άλλα από αυτά που παρέχει η ΤΟΕ)
 • Κάθε άλλο αντικείμενο θεωρείται ακατάλληλο από το προσωπικό της αίθουσας κλήσης.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18)
ΚΑΤΕΡΙΝΗ   - 23 & 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΚΑΛΥΨΗ   ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ   ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1η - 5η   Θέση 6η - 10η Θέση
1. ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 350,00 € 175,00 €
2. ΧΙΟΥ 332,00 € 166,00 €
3. ΣΑΜΟΥ   -     ΙΚΑΡΙΑΣ 352,00 € 176,00 €
4. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 286,00 € 143,00 €
5. ΑΤΤΙΚΗΣ 142,00€ 71,00 €
6. ΕΥΒΟΙΑΣ 148,00 € 74,00 €
7. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 144,00 € 72,00 €
8. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 128,00 € 64,00 €
9. ΦΩΚΙΔΟΣ 138,00 € 69,00 €
10. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 84,00 € 42,00 €
11. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 84,00 € 42,00 €
12. ΛΑΡΙΣΑΣ 52,00 € 26,00 €
13. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84,00 € 42,00 €
14. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 212,00 € 106,00 €
15. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 140,00 € 70,00 €
16. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 132,00 € 66,00 €
17. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 148,00 € 74,00 €
18. ΑΡΤΑΣ 142,00 € 71,00 €
19. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 156,00 € 78,00 €
20. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 196,00 € 98,00 €
21. ΑΧΑΙΑΣ 160,00 € 80,00 €
22. ΗΛΕΙΑΣ 180,00 € 90,00 €
23. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 240,00 € 120,00 €
24. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 254,00 € 127,00 €
25. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 188,00 € 94,00 €
26. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 180,00 € 90,00 €
27. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192,00 € 96,00 €
28. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 208,00 € 104,00 €
29. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 204,00 € 102,00 €
30. ΡΟΔΟΥ – ΚΩ -ΠΑΤΜΟΥ 354,00 € 177,00 €
31 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 398,00 € 199,00 €
32 ΛΕΡΟΥ 368,00 € 184,00 €
33. ΕΒΡΟΥ 148,00 € 74,00 €
34. ΡΟΔΟΠΗΣ 140,00 € 70,00 €
35. ΞΑΝΘΗΣ 134,00 € 67,00 €
36. ΚΑΒΑΛΑΣ 130,00 € 65,00 €
37. ΔΡΑΜΑΣ 128,00 € 64,00 €
38. ΣΕΡΡΩΝ 90,00 € 45,00 €
39. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52,00 € 26,00 €
40. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 92,00 € 46,00 €
41. ΠΕΛΛΑΣ 58,00 € 29,00 €
42. ΚΙΛΚΙΣ 58,00 € 29,00 €
43. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 96,00 € 48,00 €
44. ΚΟΖΑΝΗΣ 58,00 € 29,00 €
45. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 96,00 € 48,00 €
46. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 90,00 € 45,00 €
47. ΠΙΕΡΙΑΣ 00,00 € 00,00 €
48. ΗΜΑΘΙΑΣ 52,00 € 26,00 €
49. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 360,00 € 180,00 €
50. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 336,00 € 168,00 €
51. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 352,00 € 176,00 €
52. ΧΑΝΙΩΝ 326,00 € 163,00 €
53. ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 190,00 € 95,00 €
54. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 140,00 € 70,00 €
55. ΠΟΡΟΣ 238,00 € 119,00 €
56. ΑΙΓΙΝΑ 218,00 € 109,00 €

Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και ΤΕΦΑΑ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

agonas dromou 2019 1

Εδώ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του αγώνα:

5ος Αγώνας "Στις Γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων"

Copyright © ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 2013. All Rights Reserved.